Project Power

 Foto:  Henk Groenevelt

 

Het project

POWER is een project voor senioren die willen investeren in hun persoonlijke ontwikkeling, sociale contacten en zinvolle activiteiten. Als we ouder worden  krijgen we meer vrije tijd en daardoor ruimte voor onszelf. We zien kansen, uitdagingen en mogelijk ook beperkingen. Maar er zijn geen algemene spelregels voor het ouder worden, wel enkele gemeenschappelijke vragen: Wat wil ik? Wat kan ik? Wat vind ik belangrijk? Met wie voel ik mij verbonden? Waarvoor ga ik mij inzetten? POWER is een nieuwe activiteit van Gilde Zeist. Het is een vernieuwde opzet  en uitbreiding van de cursus Rust zonder Roest waaraan de afgelopen jaren tientallen senioren uit Zeist en omgeving met succes hebben deelgenomen.

 

Bekijk het filmpje met de ervaringen van oud deelnemers,  (klik hier)

Eerste fase: vijf inspiratieworkshops
POWER begint met een aaneengesloten serie van vijf workshops waarin deelnemers met elkaar in gesprek gaan over hoe zij in het leven staan en waar op dit moment hun interesses of behoeften liggen. Thema’s die aan de orde komen zijn:

•   Lichaam & geest (zoals gezondheid, energie en ontspanning).
•   Sociale contacten (zoals partner, familie, vrienden en verenigingen).
•   Materiële situatie (zoals inkomen, sociale zekerheid, huis en tuin).
•   Arbeid & activiteiten (zoals vrijwilligers werk, mantelzorg en hobby’s).
•   Inspiratie & zingeving (zoals waarden en normen, kunst en cultuur en     levensbeschouwing).

Tweede fase: POWER-kringen
Voor wie dat wil, zijn de vijf  workshops een opstap naar een mogelijk te vormen  POWER-kring. Dat is een kleine groep die in eigen beheer een activiteit gaat opzetten. Bijvoorbeeld het verder uitwerken van een onderwerp dat in een van de workshops aan de orde is geweest. Of het gaan onderzoeken van mogelijkheden voor vrijwilligerswerk. Of gewoon bij elkaar blijven komen voor de “gezelligheid”.  POWER-kringen kunnen gedurende een half jaar gebruik maken van een coach en gaan daarna zelfstandig verder.

Informatiebijeenkomsten POWER
Op maandag 18 juni en maandag 10 september worden er voorlichtings-bijeenkomsten gehouden over POWER. De bijeenkomsten worden gehouden in
Mariaoord, Hortensialaan 30B, Zeist, van 14.00 tot 15.30 uur.

Data workshops
De nieuwe serie workshops begint in het najaar 2018. Data van de vijf workshops zijn op de maandagen: 8 en 22 oktober, 5 en 19 november en 3 december.
De workshops worden gehouden in Mariaoord, Hortensialaan 30B, Zeist, van 13.30 tot 16.30 uur.
Kosten voor deze vijf bijeenkomsten zijn:  € 50,00, inclusief drankjes en werkmap.

Aanmelden voor de voorlichtingsbijeenkomst en of de workshops kan via het kantoor Gilde Zeist in het Gemeentehuis, Het Rond 1, Zeist.
telefoon 06-31995748 of via info@gildezeist.nl

Het landelijke POWER project
Bij Gilde Zeist is enkele jaren geleden een project gestart met het doel
senioren te ondersteunen die willen investeren in hun persoonlijke ontwikkeling, sociale contacten en zinvolle activiteiten. Via diverse projecten is het project POWER ontstaan. Voor dit initiatief bleek landelijke belangstelling te bestaan. Als gevolg hiervan is een landelijk project POWER gestart waarin een aantal Gilden samen werken om zorg te dragen voor  de kwaliteit en continuïteit van POWER. Meer informatie over het landelijke project vindt u via deze (link).