Project SamenSpraak

Reden
Om als anderstalige goed in de Nederlandse samenleving te kunnen functioneren is het gewenst dat je de taal zodanig beheerst dat je je verstaanbaar én begrijpbaar kunt uiten.
Goed kunnen spreken is een onderdeel van noodzakelijke integratie.

Doel
Het project SamenSpraak is opgezet om in Nederland wonende anderstaligen de kans te geven beter Nederlands te leren spreken.
Een bijkomend effect is dat het ook voor de vrijwilligers van Gilde Zeist een interessante ervaring is. Op eenvoudige manier wordt zo inzicht verkregen over leef- en werkomstandigheden in andere landen.

Het project
Om het doel te bereiken dienen anderstaligen én Nederlanders met elkaar in gesprek te komen.
De methode die we daarbij toepassen is dat een vrijwilliger van Gilde Zeist ongeveer 1½ uur per week met één of twee mensen van buitenlandse afkomst praat. Als er twee tegelijk komen, wordt geprobeerd deelnemers uit verschillende landen bij elkaar te plaatsen om te vermijden dat ze samen in hun eigen taal gaan praten!
De vrijwilligers geven geen les, maar praten over allerlei onderwerpen, die zich op dat moment voordoen. Dat kan zijn over het weer, of de (klein)kinderen, boodschappen doen, of een stukje uit de krant.

Voorwaarden
De gesprekken met de buitenlanders vinden plaats in alléén het Nederlands.
Het spreken gaat op verschillend niveau, soms is de woordenschat van de anderstalige nog beperkt. Om als vrijwilliger aan het project te kunnen meedoen is geen speciale kennis nodig. De anderstalige komt eigenlijk gewoon ‘op visite’ of de vrijwilliger van Gilde Zeist gaat naar de buitenlander op bezoek. Dat hangt van de afspraak af.

Procedure
De projectleider voert eerst een gesprek, zowel met de vrijwilliger van Gilde Zeist als met de anderstalige. Zo krijgt de projectleider een idee wat beiden willen of juist niet willen en kan een goed koppel worden gevormd. Met wensen kan rekening worden gehouden. Zo kan ook het tijdstip waarop vrijwilligers beschikbaar zijn nuttig zijn om tevoren te weten.

Duur
Het contact met de anderstaligen duurt gewoonlijk ongeveer een jaar.

Ondersteuning
Regelmatig komen de vrijwilligers van Gilde Zeist bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en ideeën op te doen. Uiteraard is de projectleider er ook om de nodige ondersteuning te geven.
Op het kantoor van Gilde Zeist is ook een Werkboek over het project.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de projectleider, zie hiervoor Contact.