Scholenproject

Reden
Voor kinderen die (zeer) moeilijk kunnen leren zijn er speciale scholen. Voor deze kinderen is het belangrijk dat ze ondersteuning krijgen van mensen die praktijkervaring hebben.

Doel
De onderwijsinstellingen hebben als doel de kinderen z op te leiden dat zij straks een plaatsje in de maatschappij kunnen vinden. Uiteraard ieder naar zijn eigen mogelijkheden.
Gildeaanbieders kunnen door hun ervaring en kennis hieraan een zinvolle bijdrage leveren. Door hun inbreng wordt niet alleen de zelfstandigheid vergroot, maar de kans op inzet op de arbeidsmarkt neemt daarmee ook toe.

Het project
Het project bestaat eruit dat vrijwilligers van Gilde Zeist meestal gedurende n dagdeel per week kleine groepen van twee of drie leerlingen extra aandacht geven en waar mogelijk ook wat vakkennis en/of werkervaring bijbrengen.
De vrijwilligers staan niet voor de klas, maar werken onder leiding en verantwoordelijkheid van de school en de leerkracht op individuele basis met de leerlingen. Zodoende nemen zij geen taken over, maar ondersteunen juist het werk van de school.

De vakken waarom het gaat zijn onder andere :
Metaalbewerking               Naaien op de machine
Houtbewerking                  Breien
Elektra/Elektronica             Feestkaarten maken
Tuinonderhoud                  Huiswerkbegeleiding
Fietsonderhoud                 Borduren

Behalve deze genoemde activiteiten is uitbreiding ook altijd mogelijk.

Voorwaarden
De enige voorwaarde om aan het project te kunnen deelnemen is dat de vrijwilliger van
't Gilde Zeist over de nodige vaktechnische kennis beschikt en die ook aan de kinderen wil overbrengen. Daarnaast is het van groot belang dat de vrijwilliger graag met kinderen omgaat.

Procedure
Samen met de projectleider wordt eerst een bezoek aan de school gebracht en wordt gesproken over de invulling van de taak. Daarna beslissen school en vrijwilliger of, en zo ja, op welke wijze en op welke tijdstippen de ondersteuning geboden wordt.

Ondersteuning
Uiteraard geven de scholen en de leerkrachten de nodige ondersteuning.
Maar evenzeer is het van belang te weten dat de scholen vinden dat de vrijwilligers van Gilde Zeist dankzij hun vakkennis, levenservaring en geduld een meerwaarde vormen voor het onderwijs.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de projectleider, zie hiervoor Contact.