Broedergemeente

Datum/Tijd : 1 jul 2020, 14:00 - 15:30 uur


Let op!
Vanwege de Covid 19 beperkingen moet u zich vooraf aanmelden voor een rondleiding via  rondleidingen@gildezeist.nl
U krijgt dan een bericht of u kunt deelnemen aan de rondleiding.
Voorafgaand aan de rondleiding dient u de rondleiding te betalen via rekening   NL68 TRIO 0784 9402 74  , € 2,50 per persoon. Bij de betaling graag de datum van de rondleiding vermelden.

De monumentale pleinen bij Slot Zeist zijn uniek in Nederland. Dat geldt ook voor de 18e-eeuwse kerk en de bijzondere begraafplaats. De betekenis voor de Hernhutters is voor Zeist en voor ver daarbuiten van onschatbare waarde geweest. In deze rondleiding laten wij u kennismaken met de rijke geschiedenis en tradities van de broeders en zusters.

De rondleiding is ook toegankelijk voor rolstoelen

Start: Gemeentehuis, Het Rond 1, Zeist.