Gilde Zeist


Vanwege de Covid 19 beperkingen dient u zich voor de rondleidingen door Slot Zeist (zie Actueel voor data en tijdstippen) vooraf aan te melden via een e-mail aan rondleidingenslotzeist@gildezeist.nl
In uw e-mail aangeven: datum en tijd van de rondleiding, aantal deelnemers en uw 06 nummer.


GILDE ZEIST is een vrijwilligersorganisatie die zich actief inzet voor de Zeister gemeenschap. De bij haar aangesloten vrijwilligers stellen hun kennis en kunde gratis ten dienste van anderen. Vraag en aanbod worden bij elkaar gebracht waarbij het zowel om individuen als om organisaties kan gaan.

De vrijwilligers bij Gilde Zeist zijn via projecten verbonden aan samenwerkingsverbanden. Dit betreft rondleidingen, hulp aan anderstaligen, hulp aan scholieren, enz. Enorm gevarieerd. Spreekt vrijwilligerswerk u aan, kom dan eens langs op ons gildekantoor in het Gemeentehuis, daar kunt u overleggen of er Gilde Zeist-activiteiten zijn die bij uw belangstelling passen. U kunt ook direct met onze projectleiders contact opnemen, zie Contact.


Gilde doet mee aan digitale Vrijwilligersmarkt.
Wat ga jij doen? Onder dit motto wordt in september een Vrijwilligersmarkt georganiseerd, dit jaar vanwege corona digitaal. Advertenties, publieksborden , interviews en websites attenderen inwoners van Zeist op de mogelijkheid om vrijwilligerswerk te doen. Drie projecten van Gilde Zeist doen mee om zo Coach4You, Samenspraak en POWER Veerkracht op Leeftijd onder de aandacht te brengen.
https://www.vrijwilligerscentralezeist.nl/toolkitActiviteiten Zomerschool 2020 gaan niet door
Rond deze tijd was u ongetwijfeld al weer aan het uitkijken naar het nieuwe programma voor de Zomerschool in juli 2020. Maar helaas zit ook ons de corona-pandemie dwars.
Hoewel we de beslissing daarover zo lang mogelijk wilden uitstellen, moeten we toch met pijn in ons hart vaststellen dat het dit jaar niet mogelijk is een succesvolle Zomerschool te organiseren.
(lees meer …)