Gilde Zeist


GILDE ZEIST is een vrijwilligersorganisatie die zich actief inzet voor de Zeister gemeenschap. De bij haar aangesloten vrijwilligers stellen hun kennis en kunde gratis ten dienste van anderen. Vraag en aanbod worden bij elkaar gebracht waarbij het zowel om individuen als om organisaties kan gaan.

De vrijwilligers bij Gilde Zeist zijn via projecten verbonden aan samenwerkingsverbanden. Dit betreft rondleidingen, hulp aan anderstaligen, hulp aan scholieren, enz. Enorm gevarieerd. Spreekt vrijwilligerswerk u aan, kom dan eens langs op ons gildekantoor in het Gemeentehuis, daar kunt u overleggen of er Gilde Zeist-activiteiten zijn die bij uw belangstelling passen. U kunt ook direct met onze projectleiders contact opnemen, zie Contact.Gijs Wildeman ontvangt twee zilveren spelden bij zijn afscheid als voorztter van Gilde Zeist.

Bij het afscheid van Gijs Wildeman als voorzitter van Gilde Zeist heeft Gijs van Gilde Nederland een zilveren speld ontvangen voor zijn enthousiastme en de samenwerking. Veel lovende woorden voor Gijs uit de mond van de Rob Hoekstra, de voorzitter van Gilde Nederland.

Uit de hand van zijn opvolger, Marcel Fluitman, ontving Gijs ook de zilveren speld van Gilde Zeist. Veel dank en lof werd hem toegezwaaid voor zijn leiding aan Gilde Zeist. De zeven jaar van zijn voorzitterschap kenmerkt zich door het enthousiasme dat Gijs uitstraalde en de oprechte belangstelling en hulp voor de projecten van Gilde Zeist.