Gilde Zeist


GILDE ZEIST is een vrijwilligersorganisatie die zich actief inzet voor de Zeister gemeenschap. De bij haar aangesloten vrijwilligers stellen hun kennis en kunde gratis ten dienste van anderen. Vraag en aanbod worden bij elkaar gebracht waarbij het zowel om individuen als om organisaties kan gaan.

De vrijwilligers bij Gilde Zeist zijn via projecten verbonden aan samenwerkingsverbanden. Dit betreft rondleidingen, hulp aan anderstaligen, hulp aan scholieren, enz. Enorm gevarieerd. Spreekt vrijwilligerswerk u aan, kom dan eens langs op ons gildekantoor in het Gemeentehuis, daar kunt u overleggen of er Gilde Zeist-activiteiten zijn die bij uw belangstelling passen. U kunt ook direct met onze projectleiders contact opnemen, zie Contact.


Terugblik Zomerschool 2022

De zomer is al weer enige tijd voorbij en de Zomerschool 2022 ook.
De herfst is aangebroken en zoals we uit de lezing van Henny Lamers over het Heelal hebben kunnen leren, krijgen we de komende maanden minder zonlicht en draait de aarde meer naar de kou toe.

Ook de vlinders waar Frans van Bussel over sprak, zullen de komende maanden onze tuinen niet opvrolijken, in tegendeel, mens en dier zoeken de warmte van het eigen onderkomen op.

En sommigen onder ons, die met pensioen zijn, kunnen er van blijven genieten: want zoals Jan van Breunesse ons vertelde, hebben wij, ondanks individuele verschillen, een van de beste pensioenvoorzieningen ter wereld.

De herinnering aan het Rampjaar 1672 blijft in Zeist nog even aanwezig. Na de aftrap in de Zomeravondlezing zijn er nog diverse evenementen in Zeist te beleven.

Kortom, de Zomerschool 2022 heeft ook dit jaar weer een rijk aanbod aan mooie lezingen en excursies gepresenteerd en deze zijn door inspirerende sprekers met veel enthousiasme uitgevoerd.
Maar ook de deelnemers bleken enthousiast, gezien het grote aantal van 300 dit jaar die samen ruim 900 ‘cursussen’ bezochten.
De Zomeravondlezing over het Rampjaar 1672 trok bijna 200 belangstellenden.

Veel mailtjes en bedankbriefjes ontving de Zomerschoolwerkgroep en dit is een prachtige stimulans voor de werkgroep om door te gaan en weer een mooie editie Zomerschool 2023 te gaan opzetten.

En wilt u nog eens zien wat er allemaal in het programma zat, kijk dan nog even in het Programmaboekje 2022.

Werkgroep Zomerschool.