Gilde Zeist


GILDE ZEIST is een vrijwilligersorganisatie die zich actief inzet voor de Zeister gemeenschap. De bij haar aangesloten vrijwilligers stellen hun kennis en kunde gratis ten dienste van anderen. Vraag en aanbod worden bij elkaar gebracht waarbij het zowel om individuen als om organisaties kan gaan.

De vrijwilligers bij Gilde Zeist zijn via projecten verbonden aan samenwerkingsverbanden. Dit betreft rondleidingen, hulp aan anderstaligen, hulp aan scholieren, enz. Enorm gevarieerd. Spreekt vrijwilligerswerk u aan, kom dan eens langs op ons gildekantoor in het Gemeentehuis, daar kunt u overleggen of er Gilde Zeist-activiteiten zijn die bij uw belangstelling passen. U kunt ook direct met onze projectleiders contact opnemen, zie Contact.


Nieuwe voorzitter Gilde Zeist, Marcel Fluitman

Marcel Fluitman neemt op 1 januari 2024 het voorzitterschap  van Stichting ‘t Gilde Zeist over van Gijs Wildeman.

Marcel Fluitman is een bekende persoon in Zeist. Van 2007 tot 2014 was hij gemeenteraadslid en fractieleider van het CDA. Van 2014 tot 2022 is hij wethouder van de gemeente Zeist geweest. Vooral in die laatste periode als wethouder is hij verantwoordelijk geweest voor veel bouwprojecten in Zeist. Ook heeft hij zich ingezet voor een bloeiend kunst en cultuurbeleid in de Gemeente. Gilde Zeist zat al in zijn portefeuille gedurende zijn wethouderschap.
Met enthousiasme wil hij Gilde Zeist helpen bij alle ontwikkelingen, een doener.

Gijs Wildeman beëindigt nu zijn bestuursperiode van 7 jaar. In die tijd heeft hij met veel enthousiasme het Gilde bestuurd. Altijd vol levenslust, bruisend van de ideeën. Gijs  blijft als gids verbonden aan Gilde Zeist.

De fysieke overdracht van het voorzitterschap vindt plaats begin februari 2024 in aanwezigheid van de vrijwilligers van Gilde Zeist.Verkiezingen vrijwilligersprijzen.

Stemmen op de website:

Stemmen Zeister Vrijwilligersprijzen 2023 | Vrijwilligerscentrale Zeist