Building a strong backlink profile is crucial for SEO, but it's equally important to ensure those backlinks are indexed. LinkGX specializes in backlink index services, helping your site gain the recognition and ranking it deserves. By ensuring your backlinks are indexed, LinkGX boosts your site's authority and search engine rankings, making your SEO efforts more effective.

POWER

Over POWER Veerkracht op leeftijd
POWER Veerkracht op Leeftijd is een project voor senioren die willen investeren in hun persoonlijke ontwikkeling, sociale contacten en zinvolle activiteiten. Als we ouder worden  krijgen we meer vrije tijd en daardoor ruimte voor onszelf. We zien kansen, uitdagingen en mogelijk ook beperkingen. Maar er zijn geen algemene spelregels voor het ouder worden, wel enkele gemeenschappelijke vragen: Wat wil ik? Wat kan ik? Wat vind ik belangrijk? Met wie voel ik mij verbonden? Waarvoor ga ik mij inzetten?
Sinds 2015 namen in Zeist al vele ouderen deel aan de workshopserie.   

Korte film over de achtergronden van POWER :

Eerste fase: vijf inspiratieworkshops
POWER begint met een aaneengesloten serie van vijf workshops waarin deelnemers met elkaar in gesprek gaan over hoe zij in het leven staan en waar op dit moment hun interesses of behoeften liggen. Thema’s die aan de orde komen zijn:
•   Lichaam & geest (zoals gezondheid, energie en ontspanning).
•   Sociale contacten (zoals partner, familie, vrienden en verenigingen).
•   Materiële situatie (zoals inkomen, sociale zekerheid, huis en tuin).
•   Arbeid & activiteiten (zoals vrijwilligerswerk, mantelzorg en hobby’s).
•   Inspiratie & zingeving (zoals waarden en normen, kunst en cultuur en     levensbeschouwing).

Tweede fase: POWER-kringen
Voor wie dat wil, zijn de vijf workshops een opstap naar een mogelijk te vormen POWER-kring. Dat is een kleine groep die in eigen beheer een activiteit gaat opzetten. Bijvoorbeeld het verder uitwerken van een onderwerp dat in een van de workshops aan de orde is geweest. Of gewoon bij elkaar blijven komen voor de “gezelligheid” en om elkaar te stimuleren. Door middel van een jaarlijks POWER-treffen blijven de oud-deelnemers met elkaar in contact en worden kringen aangevuld of nieuwe kringen gestart.

Informatiebijeenkomsten POWER
De eerstvolgende informatiemiddag en data van de workshops worden bekend gemaakt op deze website, in de huis-aan-huisbladen en op social media.

De informatiemiddagen 2024 zijn op: 18 juli en 12 september , van 14.00-15.30 uur.

De workshops worden op de volgende data gehouden: 17 en 24 oktober, 7, 21 en 28 november steeds van 14.00-16.30 uur.

De kosten voor de workshops bedragen € 50 voor de 5 bijeenkomsten, inclusief koffie en thee.

De locatie van de informatiemiddagen en de workshops, Wijkservicepunt Noord, Johan van Oldebarneveltlaan 103 in Zeist.

Wil je meer weten? Voor meer informatie en aanmelden kun je een mail sturen naar info@gildezeist.nl of bellen met 06-292 352 41  (contactpersoon = Hennie de Boer)

Ter info voor de informatiebijeenkomst hieronder een kort filmpje over POWER:

Vrijwilliger worden bij POWER Veerkracht op leeftijd?
Leden van de projectgroep POWER dragen zorg voor het begeleiden van de workshops, het contact met de kringen en het organiseren van het POWER-treffen. Vrijwilligers worden ondersteund met een Handreiking en een training.
Heb je een hbo-niveau, werk je graag met groepen, ben je geïnteresseerd in vragen rond ouder worden en ligt teamwerk je? Neem dan contact met ons op via info@gildezeist.nl o.v.v. van POWER-vrijwilliger.

POWER Veerkracht op leeftijd is een landelijk project  waarvan vrijwilligers van Gilde Zeist mede-initiatiefnemer zijn. Meer informatie over het landelijke project vindt u via de website van het landelijke project POWER, www.veerkrachtopleeftijd.nl

Voor nadere informatie over POWER kunt u contact opnemen met de projectleider Hennie de Boer, zie hiervoor Contact .