SamenSpraak

Doel
De Gilde activiteit SamenSpraak wil anderstaligen in Zeist helpen de Nederlandse taal beter te leren verstaan en spreken. SamenSpraak vergroot daarmee hun zelfredzaamheid en hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Hierdoor zullen ze zich beter thuis gaan voelen in onze maatschappij en beter integreren. Aan deze hulpverlening zijn voor de anderstalige geen kosten verbonden.

Vroeger was het zo dat mensen bang waren om naar hun huisarts te gaan om over hun probleem te praten en erectiepillen te kopen. Viagra kopen ging toen dus enkel via de dokter. De schaamte die men voelt om naar de dokter te gaan, zorgt er dan ook voor dat men met het probleem blijft rondlopen zonder dat er eigenlijk voor een oplossing wordt gezorgd. Met de komst van het internet is dit dus niet langer meer nodig, omdat u nu via de computer zeer eenvoudig, snel en discreet Viagra online in Nederland kan bestellen.

Werkwijze
Een anderstalige, die in Zeist woont, kan zich als ‘taalvrager’ aanmelden bij Gilde Zeist SamenSpraak. Een taalvrager(-ster) die geplaatst wordt bij SamenSpraak wordt aan een taalcoach gekoppeld. Er wordt één op één gewerkt, dat zorgt voor maatwerk.

Een taalcoach, die als vrijwilliger bij Gilde SamenSpraak is aangesloten, heeft in principe éénmaal per week contact met een taalvrager. De gespreksduur is gemiddeld anderhalf uur. Hierbij wordt geen les gegeven maar geoefend met taalelementen die voor de anderstalige belangrijk zijn. De nadruk ligt op conversatie. Gespreksonderwerpen worden door de taalvrager aangegeven en anders door de taalcoach bepaald. De taalcoaches werken zelfstandig en hebben een grote vrijheid om de ontmoetingen naar eigen oordeel in te vullen.
Aan dit vrijwilligerswerk zijn geen vormen van vergoeding verbonden.
Gedurende één jaar begeleidt de taalcoach de taalvrager. Als dit nodig is wordt deze periode na overleg verlengd. In overleg wordt een plaats voor de gesprekken gekozen: thuis bij de taalcoach, bij de taalvrager of in een openbare ruimte zoals het gemeentehuis of de bibliotheek. Voor de taalcoach ligt de voldoening in het bereiken van resultaat bij de taalvrager, in het verrijken van het inzicht in de cultuur van andere bevolkingsgroepen en het daadwerkelijk helpen van een medemens.
Uit praktische overwegingen beperkt SamenSpraak zich tot taalvragers en taalcoaches die woonachtig zijn in de gemeente Zeist.

Coördinatieteam
Het coördinatieteam bestaat uit twee of meer coördinatoren. Het coördinatieteam houdt intakegesprekken met taalvragers en met aspirant taalcoaches. De verkregen informatie wordt gebruikt om een goede match te maken tussen taalvrager en taalcoach. De taalcoaches werken zelfstandig maar worden indien nodig ondersteund door het coördinatieteam. Als er zich problemen voordoen kan een taalcoach of een taalvrager voor hulp beroep doen op het coördinatieteam. Taalcoaches ontvangen informatie- en taalhulpmateriaal.

Wat verwachten wij?

van de taalvrager:
– basale kennis van de Nederlandse taal;
– goede motivatie.

van de taalcoach:
– goede beheersing van de Nederlandse taal;
– voldoende tijd voor de wekelijkse contacten en de hierbij benodigde voorbereiding;
– inlevingsvermogen voor mensen uit een andere cultuur;
– en vooral geduld…. 

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met het coördinatieteam: samenspraak.gilde.zeist@gmail.com.
Nederlands leren
Vrijwillig of verplicht Nederlands leren?
De Nederlandse taal leren is één van de onderdelen van de verplichte inburgering. Als je niet verplicht bent om in Nederland in te burgeren dan is het wel raadzaam om vrijwillig Nederlands te leren als je voor langere tijd in Nederland blijft wonen.

Waarom de Nederlandse taal leren?
– om met Nederlanders contact te hebben;
– om een opleiding te volgen;
– om werk te vinden.

Inburgeren in Nederland
Als je volgens de Nederlandse wet verplicht bent om in te burgeren dan krijg je hierover automatisch een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).
Je hebt als immigrant na aankomst 3 jaar de tijd om in te burgeren in Nederland.  
Op de website inburgeren.nl staat alle informatie over de inburgering. Bijvoorbeeld over:
– taalcursus of inburgeringscursus;
– inburgeringsexamen;
– ontheffing van het inburgeringsexamen;
– aangepast inburgeringsexamen bij ziekte of handicap;
– geld lenen voor de inburgering.

Inburgeren in Zeist
Je kunt je inschrijven voor een cursus inburgeren bij:

Elycio Talen Zeist: https://www.elyciotalen.nl/contact

NLtraining: https://www.nltraining.nl/ 

NVA Centrum voor Integratie en Participatie: https://www.nva-amersfoort.nl/

Voor meer informatie over inburgering kun je ook contact opnemen met Vluchtelingenwerk Zeist: https://www.vluchtelingenwerk.nl/zeist