Support4You

Support4You
Binnen dit project zetten vrijwilligers zich in voor scholieren van de middelbare scholen in Zeist. De middelbare school is soms best lastig voor leerlingen en d.m.v. wekelijkse coaching kan voortijdig schooluitval, in de leeftijdsgroep 12 tot 16 jaar, voorkomen worden. Tijdens de pubertijd zijn er heel veel andere zaken belangrijker dan school en dit kan de aandacht voor school en de resultaten behoorlijk verslappen. Soms zijn er ook belastende omstandigheden waardoor de aandacht voor school wat minder is en er zelfs sprake kan zijn van ongewenst gedrag.

Werkwijze
Support4You werkt eraan schooluitval te voorkomen door de leerlingen extra aandacht te geven, te stimuleren en hen te helpen met het ontwikkelen van een eigen toekomstperspectief. Hierdoor worden de kansen van de leerling vergroot om een plaats te vinden op de arbeidsmarkt of bij het kiezen van een vervolgstudie. Na 4 jaar ervaring blijkt dat deze manier van coaching duidelijke verbeteringen in de leerprestaties geeft. Er worden ook in houding en gedrag, de relatie met de ouders en andere volwassenen positieve veranderingen gezien. Leerlingen groeien, worden zelfverzekerder, zijn meer gemotiveerd en verbeteren hun communicatieve en sociale vaardigheden. De voordelen gelden niet alleen voor de leerlingen, ook de coaches steken er veel van op. 

Een coach begeleidt één op één een leerling. Wekelijks of tweewekelijks wordt in een gesprek van maximaal een uur besproken hoe het op school gaat en welke uitdagingen de leerling is tegengekomen. Gezamenlijk, coach en leerling, wordt naar oplossingen gezocht en worden mogelijkheden aangeboden. De coach schetst mogelijke toekomstperspectieven. 

De coaches worden speciaal getraind in het coachen van 12- tot 16-jarige scholieren. Tijdens diverse deskundigheidsavonden worden onderwerpen besproken die van nut kunnen zijn in de begeleiding. Dit varieert van thema’s als ADHD, autisme, licht verstandelijke beperkingen en de gevolgen voor onderwijs, coachingtechnieken, interculturele verschillen als ook praktische leertips. Tevens zijn er intervisie-avonden waarin de ervaringen gedeeld worden en gezamenlijk gekeken wordt naar nieuwe of andere methodes.  

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de Coördinator van Gilde Zeist.