Gilde helpt

Bij Gilde Zeist zijn ca. 300 vrijwilligers met een zeer gevarieerde achtergrond aangesloten. Hierdoor beschikken wij over een enorm gevarieerde kennis- en ervaringspakket. Deze kennis is ook voor u beschikbaar, wij kunnen hulp bieden op velerlei terrein.

Te noemen zijn: hulp bij de aangifte belastingen, lezingen over Zeist, hulp bij computer, telefoon- en tabletproblemen, hobby en handwerken, uitleg over digitale camera’s, vertalingen naar en van andere talen (Duits, Engels, Frans, Hongaars, Italiaans, Farsi, Portugees, Zweeds, enz.).

Thuis Hobby Zeist

Kun je door een beperking of ziekte de deur niet meer uit om deel te nemen aan activiteiten in Zeist met anderen?

Thuishobby Zeist wil aan mensen die absoluut aan huis gebonden zijn en niet meer kunnen deelnemen aan het grote aanbod van activiteiten in Zeist, op regelmatige basis een middag een hobbymaatje bezorgen.
In Zeist zijn dit de mensen die veel risico lopen op vereenzaming en verarming van hun dagelijkse leven. Het samen beoefenen van een hobby kan inspirerend en zingevend zijn.
Een nadere toelichting kun je vinden op: Thuishobby Zeist een project om mensen te helpen

Als u een vraag heeft over een onderwerp en u wilt daar graag hulp bij hebben, neem dan contact op met ons Gilde kantoor, bij voorkeur via e-mail. Wij zoeken dan een vrijwilliger met de benodigde kennis en ervaring. De vrijwilliger neemt contact met u op om te bespreken of de hulp past en hoe verder gegaan wordt. In het verleden heeft dit tot zeer positieve resultaten geleid voor de vraagsteller.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het Gilde kantoor, zie hiervoor Contact