Bruggetjesroute

Datum/Tijd : 5 Jul 2024, 19:00 - 21:00 uur


Gaat u mee op zoek naar de oorsprong van de beek door het Zeisterbos? Ontdek hoe het jachtbos verandert in een recreatiebos. Een chalet in Zwitserse stijl, hertenbeelden, een sierlijk jachthuis, manenschapen en herinneringsbanken laten zien hoe het Zeisterbos meebeweegt met de tijd.

Goed schoeisel aanbevolen en gewend zijn om wandelingen te maken.

Start: ’t Jagershuys, Jagersingel 15, Zeist.