Castellum Fectio, Een beeld van het fort bij Bunnik

Datum/Tijd : 2 Jul 2024, 10:00 - 12:00 uur


Marcel Creemers

Fectio heeft verschillende functies gehad in de 300 jaren van haar bestaan. Getoond zal worden hoe met moderne technologie en wetenschappelijke kennis het fort  kan worden gereconstrueerd.

Locatie: Torenlaantheater

Aanmelden en  informatie: Brochure-Zomerschool.