Renaissances, (in meervoud)

Datum/Tijd : 2 Jul 2024, 14:00 - 16:00 uur


Gerrit van Aken

Bij de term Renaissance denken we veelal aan het tijdvak in de cultuurgeschiedenis dat volgde op de Middeleeuwen. Er zijn ook andere tijdperken die aangeduid worden met deze term.

Locatie: Torenlaantheater

Aanmelden en  informatie: Brochure-Zomerschool.